Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita „Meno ir menininkų draugystės XIX amžiaus tautų pavasary“

Kviečiame spalio 7 d. (šeštadienį) 16 val. į popietę, skirtą kultūros istorijos ir muzikos gurmanams. Istorikas, habilituotas hum. mokslų daktaras Egidijus Aleksandravičius paskaitoje „Meno ir menininkų draugystės XIX amžiaus tautų pavasary“ apžvelgs dailės organizacijų svarbą, jaunosioms Vidurio Europos tautoms grindžiant nacionalinės kultūros pamatus. Intriga slypi paskaitos pavadinimo metaforose, kurias prelegentas išskleis jam būdingu paradoksalaus mąstymo principu. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius E. Aleksandravičius yra dvidešimties knygų, daugiau nei 100 straipsnių autorius, svarbių kultūros organizacijų pirmininkas, gerai žinomas viešasis intelektualas.

Po paskaitos pianistai Sonata ir Rokas Zubovai bei sopranas Aušra Liutkutė pakvies į premjerinį koncertą „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Eugenijus Morawskis: bičiuliai istorijos kryžkelėje“. Dviejų jaunų kompozitorių draugystė užsimezgė Varšuvos konservatorijoje, buvo palaikoma laiškais, ypač Konstantinui išvykus studijuoti į Leipcigą. Susirašinėjimas išsaugojo jų pokalbio temas, atskleidė, kaip Konstantinas buvo įsitraukęs į Eugenijaus „namų darbus“. Abu draugai tęsė kūrybos kelią ką tik įsteigtoje Varšuvos meno mokykloje, po 1907 m. dėl represinės caro politikos jų keliai išsišakojo.

 

Renginys nemokamas