Jurgos Ivanauskaitės Angelai Čiurlionio namuose liepos 24 d. – spalio 1 d.

Parodoje pristatomas paskutinysis Ivanauskaitės paveikslų ciklas „Angelariumas“. Viso 8 paveikslai ir „Angelo rūbas “. Pirmą kartą 12 paveikslų ciklas buvo eksponuoti 2005 m. Po Jurgos išėjimo, keli darbai parduoti arba padovanoti ir yra privačiose kolekcijose. Tai netradiciniai, su įvairių tikėjimų dangiškomis sparnuotomis būtybėmis susiję atvaizdai, sukurti savita koliažo technika, tapybą kruopščiai papildant džiovintais augalais, jų žiedais ir lapeliais. Iš čia ir pavadinimas „Angelariumas“, primenantis herbariumą. Dekoratyvus ciklo paveikslų stilius, ryškios …plačiau…

2014 m. gegužės 13 d. M. K. Čiurlionio namuose įvyko tarptautinis seminaras

thum1

2014 m. gegužės 13 d. M. K. Čiurlionio namuose įvyko tarptautinis seminaras, kuriame dalyvavo Berlyno Laisvojo Universiteto profesorius Juergen Angellow, 15 studentų iš Berlin Frei University, 2 profesoriai iš Berlyno universiteto, 1 profesorius iš Vienos universiteto, 8 programos rėmėjai – įvairių sričių medikai iš Vokietijos, studentai iš VU Istorijos fakulteto. Seminaro tema – Vilnius ir Kaunas tarp dviejų pasaulinių karų. Vyko diskusija apie lietuviškąjį identitetą bei M. K. Čiurlionio vaidmenį …plačiau…

Aleksandra. Forte – piano

497332f062de7189a309bad94b472b14

Šis albumas skirtas šviesiam talentingos lietuvių pianistės Aleksandros Juozapėnaitės-Eessma (1943 – 2012) atminimui. Sudarytojas ir dizaino autorius S. Urbonas Dizainerė-maketuotoja I. Norvilaitė Fotodailininkas J. Valiušaitis Redaktoriai: R. Nomicaitė, A. Petraitytė, R. Astrauskas, J. Grudzinskaitė Vertimas į anglų kalbą Laima ir Ed Lengel Leidykla Čiurlionio draugija, 2013 Spausdino UAB „BALTO trader“