Koncertas – minėjimas „Gabrieliui Landsbergiui Žemkalniui – 165“

2017-11-21
18:00 - 19:30

Vilniaus rotušė


Kvietimas GLŽ - Copy-1

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo nuotrauka

Aš nepasidariau lietuviu, aš esu juo gimęs. Manyje lietuvio siela buvo tik užmigdyta ir tereikėjo kibirkštėlės, kad ji prisikeltų, prasiblaivintų ir stotųs tėvynės sūnų eilėn

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis
.

Koncertas – minėjimas „Gabrieliui Landsbergiui-Žemkalniui – 165“ – tai renginių ciklą „Lietuvių dailės draugijai – 110“ apibendrinantis renginys, kurio metu bus pagerbtas svarbus XX a. pradžios lietuvių kultūrinio judėjimo dalyvis Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Jo biografijoje „Kanklių“ draugijos, kurios chorui vadovavo M. K. Čiurlionis, įkūrimas, ne vieno spektaklio Vilniuje pastatymas, libreto pirmajai lietuvių operai „Birutė“ sukūrimas (kompozitorius M. Petrauskas).
.
Šventiniame vakare dalyvaus profesoriai, habilituoti daktarai Viktorija Daujotytė ir Vytautas Landsbergis, skambės chorai ir arijos iš pirmosios lietuviškos operos, o taip pat Vilniuje parašyti M. K. Čiurlionio kūriniai chorui bei čia pirmą kartą atlikta Čiurlionio kantata „De profundis“. Klausytojų laukia ir didelė staigmena: renginyje bus pirmą kartą pristatyta iš eskizų prikelta M. K. Čiurlionio daina „Susimąstė angelėliai”, kuriai kompozitorius veikiausiai pats sukūrė ir poetinį tekstą. Koncertinę programą atliks profesorė Asta Krikščiūnaitė (sopranas), choras „Aidija“ (vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis) ir pianistas Rokas Zubovas.
.
Renginys nemokamas